Expansions and additional content for the game

2015 PayDay 2: Dragan Character Pack Gói nội dung
2015 PayDay 2: The Bomb Heists Gói nội dung
2014 PayDay 2: Clover Character Pack Gói nội dung
2014 PayDay 2: The Diamond Heist Gói nội dung
2014 PayDay 2: Hotline Miami Mở rộng
2014 PayDay 2: Gage Shotgun Pack Gói nội dung
2014 PayDay 2: Big Bank Gói nội dung
2014 PayDay 2: Gage Sniper Pack Gói nội dung
2014 PayDay 2: Gage Mod Courier Gói nội dung
2014 PayDay 2: Gage Weapon Pack #02 Gói nội dung
2013 PayDay 2: Gage Weapon Pack #01 Gói nội dung
2013 PayDay 2: Armored Transport Gói nội dung

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Overkill Software Starbreeze Studios
Nhà phát hành 505 Games
Nhà phân phối 1C-SoftClub
Đang phát triển 27 tháng hai 2018 Hôm qua
Phát hành 23 tháng tám 2013 16 tháng tám 2013 13 tháng tám 2013
tất cả phiên bản ▾
13 tháng tám 2013

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
56 người 74% Full list
72% 12

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Tính năng trò chơi Chỉ nhiều người chơi
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập