Một bản mở rộng cho Railway Empire. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Quản lý
Chiến lược
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Lịch sử hiện đại
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 3D
Dòng thời gian Thời gian thực có thể dừng lại
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Phương tiện Xe lửa
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập