Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm バイオハザード6 Biohazard 6
Nhà phát triển Capcom
Nhà phát hành Capcom 1C-SoftClub
Cổng QLOC
Đồ họa bổ sung AID-DCC AVANT Digital Media Lab
với... ▾
Ghi lại chuyển động hình ảnh Just Cause Productions Katsugekiza
Sản xuất âm nhạc Dagmusic PearUp Media Harmonics International
Sản xuất âm thanh Soundelux Design Music Group Forcewick Sound Design Sony PCL
với... ▾
Phát hành 31 tháng mười 2019 29 tháng mười 2019 29 tháng mười 2019
tất cả phiên bản ▾
29 tháng ba 2016 22 tháng ba 2013 22 tháng ba 2013 4 tháng mười 2012 4 tháng mười 2012 2 tháng mười 2012 2 tháng mười 2012 2 tháng mười 2012
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam
Chính thức

67% 12

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Siêu thể loại chơi trò chơi Sự tồn tại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Kinh dị
Siêu nhiên chiến binh
Đăng nhập