Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Rise of the Tomb Raider: 20-летний юбилей
Nhà phát triển Crystal Dynamics Eidos-Montréal
Nhà phát hành Square Enix
Nhà phân phối Buka Entertainment
Phát hành 19 tháng mười một 2019 25 tháng mười 2016 11 tháng mười 2016
tất cả phiên bản ▾
11 tháng mười 2016 11 tháng mười 2016
Trang web Trang sản phẩm

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Nhân vật hư cấu Lara Croft
Các yếu tố chơi trò chơi QTE
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người đầu tiên
Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Kinh dị
Siêu nhiên viễn tưởng
Siêu nhiên chiến binh
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập