Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Samurai Spirits
Nhà phát triển SNK
Nhà phát hành SNK Athlon Games Koch Media
Nhà phân phối SoftClub
Đang phát triển Quý 1 2021
Phát hành 11 tháng sáu 2020 25 tháng hai 2020 25 tháng hai 2020
tất cả phiên bản ▾
12 tháng mười hai 2019 19 tháng mười một 2019 27 tháng sáu 2019 25 tháng sáu 2019 25 tháng sáu 2019 25 tháng sáu 2019
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm
Trang Facebook chính thức
tất cả trang web (5) ▾

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Chiến đấu
Lịch sử thời gian Lịch sử hiện đại
Quan điểm Mặt
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập