Chưa có bìa
Một bản mở rộng cho Surviving Mars. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Thể loại và bộ mô tả

Quản lý
Chiến lược
Tương thích Linux
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Dòng thời gian Thời gian thực
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập