Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
13 người 70% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Quản lý
Chiến lược
Tương thích Linux
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Dòng thời gian Thời gian thực
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập