Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Shin Megami Tensei x Fire Emblem [Tiêu đề đang làm việc] 真・女神転生 X ファイアーエムブレム [Tiêu đề đang làm việc] 幻影異聞録シャープエフイー Tokyo Mirage Sessions #FE Encore
Nhà phát triển Atlus Intelligent Systems Nintendo Software Planning & Development
Nhà phát hành Nintendo of America Nintendo Nintendo of Europe
Phát hành 17 tháng một 2020 17 tháng một 2020 17 tháng một 2020
tất cả phiên bản ▾
25 tháng sáu 2016 24 tháng sáu 2016 24 tháng sáu 2016 26 tháng mười hai 2015

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Kiểu Tiếng Nhật
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập