Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Валькирия: Восхождение на трон
Nhà phát triển DVS
Nhà phát hành Strategy First 1C Company
Phát hành 8 tháng bảy 2009 29 tháng tám 2008
Trang web Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Đăng nhập