Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm 龍が如く4 伝説を継ぐもの
Nhà phát triển Sega CS1
Nhà phát hành Sega
Phát hành 17 tháng một 2019 24 tháng ba 2011 18 tháng ba 2011
tất cả phiên bản ▾
18 tháng ba 2011 18 tháng ba 2011 18 tháng ba 2011 18 tháng ba 2011 15 tháng ba 2011 19 tháng ba 2010 18 tháng ba 2010
Trang web Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Phiêu lưu
Arcade
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
QTE
Siêu thể loại chơi trò chơi Beat 'em up (Brawler)
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Kiểu Tiếng Nhật
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập