Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm 龍が如く5 夢、叶えし者
Nhà phát triển Ryū ga Gotoku Studio
Nhà phát hành Sega
Phát hành 20 tháng sáu 2019 8 tháng mười hai 2015 8 tháng mười hai 2015
tất cả phiên bản ▾
6 tháng mười hai 2012 6 tháng mười hai 2012
Trang web Chính thức
PlayStation Store product page

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Phiêu lưu
Arcade
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
QTE
Siêu thể loại chơi trò chơi Beat 'em up (Brawler)
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập