Trò chơi liên quan đến công ty60

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Koei Tecmo Europe [phổ biến] Koei Tecmo Europe Ltd [hợp tác]
Tên trước đây Tecmo Koei Europe [hợp tác, có hiệu lực đến 1 tháng bảy 2014] Tecmo Koei Europe Ltd [phổ biến, có hiệu lực đến 1 tháng bảy 2014] Koei Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến 1 tháng tư 2010] Koei Ltd [phổ biến, có hiệu lực đến 1 tháng tư 2010]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2003 [>17 năm]
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính] Europe
Trang web Chính thức

Company rating 76%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 76%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
39 33%
19 16%
18 15%
15 13%
10 8%
7 6%
3 3%
3 3%
2 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập