Most active companies (by amount of releases over the last year)
Trong vòng một năm ▾ A-Z ▴ Tất cả trò chơi ▾
16 trò chơi Square Enix 367 trò chơi
15 trò chơi Paradox Interactive 298 trò chơi
13 trò chơi Nacon 113 trò chơi
11 trò chơi Bandai Namco Entertainment 342 trò chơi
11 trò chơi Nintendo 383 trò chơi
11 trò chơi Sega 495 trò chơi
10 trò chơi PlayWay 95 trò chơi
10 trò chơi THQ Nordic 171 trò chơi
9 trò chơi Electronic Arts 697 trò chơi
9 trò chơi Team17 Digital 115 trò chơi
9 trò chơi tinyBuild 63 trò chơi
8 trò chơi Humble Games 44 trò chơi
8 trò chơi Paradox Development Studio 84 trò chơi
8 trò chơi Prime Matter 21 trò chơi
7 trò chơi 505 Games 142 trò chơi
7 trò chơi Assemble Entertainment 28 trò chơi
7 trò chơi Capcom 223 trò chơi
7 trò chơi Microïds 75 trò chơi
6 trò chơi 2K Games 145 trò chơi
6 trò chơi Focus Entertainment 152 trò chơi
6 trò chơi Freedom Games 14 trò chơi
6 trò chơi Frontier Developments 53 trò chơi
6 trò chơi Kalypso Media 153 trò chơi
6 trò chơi Outright Games 25 trò chơi
6 trò chơi Raw Fury Games 42 trò chơi
6 trò chơi Ubisoft Entertainment 596 trò chơi
5 trò chơi Arc System Works 85 trò chơi
5 trò chơi Atari 190 trò chơi
5 trò chơi Daedalic Entertainment 94 trò chơi
5 trò chơi Devolver Digital 117 trò chơi
5 trò chơi GameMill Publishing 55 trò chơi
5 trò chơi HandyGames 41 trò chơi
5 trò chơi Modus Games 24 trò chơi
5 trò chơi Nintendo of America 136 trò chơi
5 trò chơi Nintendo of Europe 145 trò chơi
5 trò chơi PQube 68 trò chơi
5 trò chơi Sony Interactive Entertainment 110 trò chơi
5 trò chơi Thunderful 24 trò chơi
5 trò chơi Xbox Game Studios 353 trò chơi
4 trò chơi Annapurna Interactive 36 trò chơi
4 trò chơi Bethesda Softworks 113 trò chơi
4 trò chơi Cyanide 60 trò chơi
4 trò chơi Digerati Distribution and Marketing 59 trò chơi
4 trò chơi Good Game Publishing 10 trò chơi
4 trò chơi Marvelous USA 88 trò chơi
4 trò chơi PID Games 4 trò chơi
4 trò chơi Saber Interactive 42 trò chơi
4 trò chơi Wired Productions 28 trò chơi
3 trò chơi 101XP 10 trò chơi
3 trò chơi Armor Games 18 trò chơi
3 trò chơi Bandai Namco Entertainment America 136 trò chơi
3 trò chơi Bandai Namco Entertainment Europe 128 trò chơi
3 trò chơi Chorus Worldwide 17 trò chơi
3 trò chơi Croteam 32 trò chơi
3 trò chơi Crytivo 14 trò chơi
3 trò chơi Curve Digital 56 trò chơi
3 trò chơi Deep Silver 179 trò chơi
3 trò chơi Epic Games 41 trò chơi
3 trò chơi EpiXR Games 9 trò chơi
3 trò chơi Fireshine Games 23 trò chơi
3 trò chơi Forever Entertainment 35 trò chơi
3 trò chơi Fulqrum Publishing 96 trò chơi
3 trò chơi Games Incubator 7 trò chơi
3 trò chơi Gaming Factory 9 trò chơi
3 trò chơi Goblinz Studio 20 trò chơi
3 trò chơi Iceberg Interactive 79 trò chơi
3 trò chơi IndieArk 4 trò chơi
3 trò chơi Komodo 3 trò chơi
3 trò chơi Marvelous AQL Europe 42 trò chơi
3 trò chơi Marvelous AQL 66 trò chơi
3 trò chơi META Publishing 14 trò chơi
3 trò chơi MicroProse Software 12 trò chơi
3 trò chơi Neon Doctrine 5 trò chơi
3 trò chơi No More Robots 11 trò chơi
3 trò chơi Obsidian Entertainment 37 trò chơi
3 trò chơi Playstack 6 trò chơi
3 trò chơi Skybound Games Studios 25 trò chơi
3 trò chơi Slitherine 145 trò chơi
3 trò chơi Sports Interactive 43 trò chơi
3 trò chơi Supermassive Games 19 trò chơi
3 trò chơi Toge Productions 12 trò chơi
3 trò chơi Ubisoft Paris 49 trò chơi
3 trò chơi WayForward Technologies 49 trò chơi
2 trò chơi 2x2 Games 10 trò chơi
2 trò chơi 3DClouds 7 trò chơi
2 trò chơi Activision 350 trò chơi
2 trò chơi Adamvision Studios 9 trò chơi
2 trò chơi Akupara Games 14 trò chơi
2 trò chơi Alawar Entertainment 90 trò chơi
2 trò chơi Avalon Digital 2 trò chơi
2 trò chơi Balio Studio 2 trò chơi
2 trò chơi Bedtime Digital Games 4 trò chơi
2 trò chơi Behaviour Interactive 35 trò chơi
2 trò chơi BKOM Studios 3 trò chơi
2 trò chơi Blizzard Entertainment 49 trò chơi
2 trò chơi D3Publisher 35 trò chơi
2 trò chơi DangerousBob Studio 2 trò chơi
2 trò chơi Deck13 Interactive 39 trò chơi
2 trò chơi Devcats 2 trò chơi
2 trò chơi Digital Eclipse 8 trò chơi
Đăng nhập