Most active companies (by amount of releases over the last year)
Trong vòng một năm ▾ A-Z ▴ Tất cả trò chơi ▾
28 trò chơi Square Enix 357 trò chơi
14 trò chơi Sega 481 trò chơi
14 trò chơi Ubisoft Entertainment 589 trò chơi
12 trò chơi PlayWay 88 trò chơi
11 trò chơi Devolver Digital 114 trò chơi
10 trò chơi Buka Entertainment 432 trò chơi
10 trò chơi Electronic Arts 690 trò chơi
10 trò chơi Frontier Developments 50 trò chơi
10 trò chơi Konami Digital Entertainment 53 trò chơi
10 trò chơi Nintendo 375 trò chơi
10 trò chơi THQ Nordic 163 trò chơi
9 trò chơi Paradox Interactive 275 trò chơi
9 trò chơi Xbox Game Studios 350 trò chơi
8 trò chơi Bandai Namco Entertainment 326 trò chơi
8 trò chơi Microïds 58 trò chơi
8 trò chơi Nacon 101 trò chơi
8 trò chơi Slitherine 144 trò chơi
7 trò chơi Annapurna Interactive 32 trò chơi
7 trò chơi Assemble Entertainment 19 trò chơi
7 trò chơi Humble Games 42 trò chơi
7 trò chơi Outright Games 19 trò chơi
7 trò chơi Plug in Digital 74 trò chơi
7 trò chơi Prime Matter 20 trò chơi
7 trò chơi Saber Interactive 41 trò chơi
7 trò chơi Sony Interactive Entertainment 104 trò chơi
7 trò chơi Thunderful 22 trò chơi
6 trò chơi 1C Entertainment 92 trò chơi
6 trò chơi 505 Games 138 trò chơi
6 trò chơi Merge Games 61 trò chơi
6 trò chơi Nintendo of America 134 trò chơi
6 trò chơi Nintendo of Europe 142 trò chơi
6 trò chơi Team17 Digital 109 trò chơi
6 trò chơi tinyBuild 57 trò chơi
5 trò chơi 2K Games 141 trò chơi
5 trò chơi Adamvision Studios 8 trò chơi
5 trò chơi Bethesda Softworks 111 trò chơi
5 trò chơi Croteam 30 trò chơi
5 trò chơi Daedalic Entertainment 89 trò chơi
5 trò chơi Deck Nine Games 12 trò chơi
5 trò chơi EpiXR Games 6 trò chơi
5 trò chơi Fireshine Games 21 trò chơi
5 trò chơi HypeTrain Digital 20 trò chơi
5 trò chơi Iceberg Interactive 75 trò chơi
5 trò chơi Koei Tecmo Games 134 trò chơi
5 trò chơi META Publishing 8 trò chơi
5 trò chơi Numskull Games 7 trò chơi
5 trò chơi Paradox Development Studio 76 trò chơi
5 trò chơi SneakyBox 5 trò chơi
5 trò chơi Ubisoft Toronto 17 trò chơi
4 trò chơi Active Gaming Media 53 trò chơi
4 trò chơi Akupara Games 12 trò chơi
4 trò chơi Alawar Entertainment 89 trò chơi
4 trò chơi Application Systems Heidelberg Software 25 trò chơi
4 trò chơi Atari 186 trò chơi
4 trò chơi Curve Digital 54 trò chơi
4 trò chơi Freedom Games 8 trò chơi
4 trò chơi GameMill Publishing 50 trò chơi
4 trò chơi Gearbox Publishing 23 trò chơi
4 trò chơi Klabater 15 trò chơi
4 trò chơi Milestone 49 trò chơi
4 trò chơi Modus Games 19 trò chơi
4 trò chơi Raw Fury Games 31 trò chơi
4 trò chơi SoftClub 745 trò chơi
4 trò chơi Tantalus Media 19 trò chơi
4 trò chơi Ubisoft Montreal 114 trò chơi
4 trò chơi Ultimate Games 26 trò chơi
4 trò chơi Ziggurat Interactive 38 trò chơi
3 trò chơi Aerosoft 28 trò chơi
3 trò chơi All in! Games 15 trò chơi
3 trò chơi BadLand Publishing 10 trò chơi
3 trò chơi Bandai Namco Studios 28 trò chơi
3 trò chơi bilibili 4 trò chơi
3 trò chơi Blowfish Studios 9 trò chơi
3 trò chơi Capcom 221 trò chơi
3 trò chơi Coatsink Software 16 trò chơi
3 trò chơi Crytek 26 trò chơi
3 trò chơi Cyanide 59 trò chơi
3 trò chơi Digerati Distribution and Marketing 55 trò chơi
3 trò chơi DotEmu 31 trò chơi
3 trò chơi eastasiasoft 27 trò chơi
3 trò chơi Focus Entertainment 148 trò chơi
3 trò chơi Games Incubator 4 trò chơi
3 trò chơi Games Operators 7 trò chơi
3 trò chơi Gearbox Software 55 trò chơi
3 trò chơi gentlymad 6 trò chơi
3 trò chơi Goblinz Studio 17 trò chơi
3 trò chơi Good Game Publishing 5 trò chơi
3 trò chơi HandyGames 38 trò chơi
3 trò chơi Headup Games 79 trò chơi
3 trò chơi Hyperstrange 5 trò chơi
3 trò chơi Kalypso Media 147 trò chơi
3 trò chơi Koei Tecmo America 63 trò chơi
3 trò chơi Koei Tecmo Europe 65 trò chơi
3 trò chơi Maple Whispering 14 trò chơi
3 trò chơi Mayflower Entertainment 5 trò chơi
3 trò chơi Mixtvision 5 trò chơi
3 trò chơi NetEase 8 trò chơi
3 trò chơi NIS America 122 trò chơi
3 trò chơi Owlcat Games 9 trò chơi
3 trò chơi Ryū ga Gotoku Studio 20 trò chơi
Đăng nhập