Trò chơi liên quan đến công ty105

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Telltale Games [phổ biến] Telltale, Inc. [hợp tác]
Được thành lập Tháng sáu 2004
Trạng thái Không tồn tại kể từ tháng mười 2018 [>14 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 74%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 74%
3 most recent game 73%
10 most recent game 72%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
101 18%
77 14%
73 13%
65 12%
59 11%
43 8%
43 8%
33 6%
17 3%
15 3%
14 3%
9 2%
1 <1%
Đăng nhập