Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Bus Driver Simulator 2018 [Tiêu đề đang làm việc] Bus Driver Simulator 2019 [Tiêu đề đang làm việc]
Nhà phát triển KishMish Games
Nhà phát hành KishMish Games
Phát hành 4 tháng mười hai 2019
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này
Đăng nhập