Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Duoyi Games
Nhà phát hành 505 Games
Đang phát triển 1 tháng sáu 2023
Phát hành 27 tháng mười 2022 17 tháng năm 2022 18 tháng mười một 2021
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này
Đăng nhập