Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm シュタインズ・ゲート ゼロ
Nhà phát triển 5pb. Games Nitroplus
Nhà phát hành Spike Chunsoft 5pb. Games Mages
với... ▾
Phát hành 10 tháng mười hai 2019 10 tháng mười hai 2019 9 tháng năm 2018
tất cả phiên bản ▾
22 tháng hai 2017 29 tháng mười một 2016 25 tháng mười một 2016 25 tháng mười một 2016 26 tháng tám 2016 10 tháng mười hai 2015
Trang web Trang sản phẩm Steam
PlayStation Store product page

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ
Đăng nhập