Chưa có bìa
Một bản mở rộng cho Elder Scrolls 5: Skyrim, The. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Vũ trụ hư cấu Elder Scrolls
Quan điểm Người đầu tiên
Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Siêu nhiên Con rồng
Người sói
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập