Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
RPG
Tính năng trò chơi Chỉ trực tuyến
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Lịch sử thời gian Tương lai
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Lịch sử thay thế
Sau ngày tận thế
Khoa học viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập