Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm グランド・セフト・オート V
Nhà phát triển Rockstar North
Nhà phát hành Rockstar Games
Nhà phân phối 1C-SoftClub Take-Two Interactive
Phát triển thêm Rockstar Leeds Rockstar London Rockstar New England
với... ▾
Đồ họa bổ sung Alive Interactive Media Mineloader Software Technicolor India
Kiểm tra nguồn đến Rockstar Lincoln
Đang phát triển 2021
Phát hành 14 tháng tư 2015 14 tháng tư 2015 14 tháng tư 2015
tất cả phiên bản ▾
11 tháng mười hai 2014 18 tháng mười một 2014 18 tháng mười một 2014 18 tháng mười một 2014 18 tháng mười hai 2013 10 tháng mười 2013 18 tháng chín 2013 17 tháng chín 2013 17 tháng chín 2013 17 tháng chín 2013 17 tháng chín 2013
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam
Chính thức
tất cả trang web (6) ▾

87% 96 86% 19 90% 29 85% 16

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Lái xe
Đua xe
Thể thao
Golf
Quần vợt
Fictional location Los Santos
San Andreas
Các yếu tố chơi trò chơi Dựa trên bìa
Thế giới mở
Giải quyết câu đố
với... ▾
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Hoạt động ngoài trời Săn bắn
Quan điểm Người đầu tiên
Người thứ ba
Trình diễn 3D
Yếu tố RPG Kỹ năng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Phương tiện ATV
Xe đạp
Xe ô tô
với... ▾
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập