Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển thatgamecompany
Nhà phát hành Sony Computer Entertainment America Sony Computer Entertainment Europe Sony Computer Entertainment Japan
với... ▾
Phát hành 11 tháng sáu 2020 6 tháng tám 2019 6 tháng sáu 2019
tất cả phiên bản ▾
23 tháng bảy 2015 21 tháng bảy 2015 21 tháng bảy 2015 15 tháng ba 2012 14 tháng ba 2012 13 tháng ba 2012
Trang web Chính thức
Epic Games Store product page
Trang sản phẩm Steam
Trang sản phẩm App Store

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Cuộc phiêu lưu trên cạn
Tương thích iPadOS
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập