Chưa có bìa
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển TT Games Amaze Entertainment
Nhà phát hành LucasArts Entertainment 1C Company Feral Interactive
Nhà phân phối SoftClub
Bản địa hoá 1C Company
Cổng Robosoft Technologies
Phát hành 4 tháng năm 2007 1 tháng một 2007 10 tháng mười một 2006
tất cả phiên bản ▾
2 tháng mười một 2006 18 tháng mười 2006 13 tháng mười 2006 13 tháng chín 2006 13 tháng chín 2006 12 tháng chín 2006
Trang web Trang sản phẩm

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Nhảy và chạy
Thương hiệu LEGO
Vũ trụ hư cấu Chiến tranh Vì sao
Quan điểm Đẳng thước
Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng không gian
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập