Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ
Riot Pixels
Chức năng này đang phát triển
Báo chí
Chức năng này đang phát triển

Các ý kiến về trò chơi này

Chưa có ý kiến

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Oddworld: Stranger's Wrath HD
Nhà phát triển Oddworld Inhabitants
Nhà phát hành Oddworld Inhabitants Electronic Arts
Cổng Just Add Water (Developments) Square One Games
Phát hành 27 tháng một 2015 4 tháng mười hai 2014 27 tháng mười một 2014
tất cả phiên bản ▾
19 tháng mười hai 2012 18 tháng mười hai 2012 27 tháng mười hai 2011 21 tháng mười hai 2011 20 tháng mười hai 2010 4 tháng ba 2005 25 tháng một 2005

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập