Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Valve
Nhà phát hành Valve Buka Entertainment
Nhà phân phối Electronic Arts
Bản địa hoá Buka Entertainment
Phát hành 12 tháng năm 2014 12 tháng năm 2010 11 tháng mười hai 2007
tất cả phiên bản ▾
23 tháng mười một 2007 22 tháng mười một 2007 19 tháng mười 2007 18 tháng mười 2007 10 tháng mười 2007 10 tháng mười 2007 10 tháng mười 2007 9 tháng mười 2007
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam
Trang sản phẩm Google Play

86% 34

Thể loại và bộ mô tả

Logic
Câu đố
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Đăng nhập