Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Eidos-Montréal Nixxes Software
Nhà phát hành Square Enix Feral Interactive
Nhà phân phối SoftClub
Phát triển thêm Crystal Dynamics
Cổng Feral Interactive
Phát hành 19 tháng mười một 2019 5 tháng mười một 2019 14 tháng chín 2018
tất cả phiên bản ▾
14 tháng chín 2018
Trang web Trang sản phẩm
Trang web thương hiệu chính thức
Windows Store product page
tất cả trang web (5) ▾

Đăng nhập