Chưa có bìa

Ảnh chụp màn hình56

đã lọc
tất cả

Xem thêm

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm 3D Sonic The Hedgehog 2
Nhà phát triển Sonic Team Sega Technical Institute Sega
Nhà phát hành Sega Sega of America Sega Europe
với... ▾
Cổng Backbone Entertainment
Phát hành 8 tháng mười 2015 5 tháng mười 2015 22 tháng bảy 2015
tất cả phiên bản ▾
12 tháng mười hai 2013 19 tháng tư 2011 26 tháng một 2011 18 tháng tư 2010 20 tháng mười một 2009 12 tháng chín 2007 6 tháng bảy 2007 19 tháng sáu 2007 11 tháng sáu 2007 24 tháng mười một 1992 24 tháng mười một 1992 21 tháng mười một 1992

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Nhảy và chạy
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Đăng nhập