Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
37 người 44% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Vũ trụ hư cấu Chiến tranh Vì sao
Siêu thể loại chơi trò chơi Trận chiến xe cộ
Quan điểm Người đầu tiên
Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng không gian
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Phương tiện Tưởng tượng/Tương lai
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập