Trò chơi liên quan đến công ty214

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Capcom [phổ biến] Capcom Co., Ltd [hợp tác]
Tên trước đây Japan Capsule Computers [phổ biến, có hiệu lực đến tháng sáu 1983]
Trạng thái Hoạt động kể từ 11 tháng sáu 1983 [>38 năm]
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 71%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 71%
3 most recent game 74%
10 most recent game 70%
Over last year (1 game) 79%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
104 18%
69 12%
58 10%
51 9%
51 9%
32 6%
30 5%
29 5%
18 3%
16 3%
13 2%
12 2%
12 2%
10 2%
10 2%
9 2%
7 1%
7 1%
6 1%
5 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập