Trò chơi liên quan đến công ty110

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Nacon [phổ biến]
Tên trước đây Bigben Interactive S.A. [hợp tác, có hiệu lực đến 11 tháng hai 2020] Bigben Interactive [phổ biến, có hiệu lực đến 11 tháng hai 2020]
Trạng thái Hoạt động kể từ 17 tháng hai 1981 [>41 năm]
Quốc gia của công ty Pháp [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức
Chính thức
tất cả trang web (5) ▾

Company rating 61%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 61%
3 most recent game 58%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
79 22%
59 17%
58 16%
35 10%
32 9%
32 9%
13 4%
12 3%
9 3%
7 2%
4 1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập