Trò chơi liên quan đến công ty120

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Nacon [phổ biến]
Tên trước đây Bigben Interactive S.A. [hợp tác, có hiệu lực đến 11 tháng hai 2020] Bigben Interactive [phổ biến, có hiệu lực đến 11 tháng hai 2020]
Trạng thái Hoạt động kể từ 17 tháng hai 1981 [>43 năm]
Quốc gia của công ty Pháp [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức
Chính thức
tất cả trang web (5) ▾

Company rating 62%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 62%
3 most recent game 61%
Over last year (1 game) 75%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
89 22%
65 16%
63 16%
41 10%
41 10%
39 10%
13 3%
13 3%
9 2%
7 2%
4 1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập