Trò chơi liên quan đến công ty266

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Paradox Interactive [phổ biến] Paradox Interactive AB [hợp tác]
Tên trước đây Target Games Interactive AB [phổ biến, có hiệu lực đến tháng mười một 1999]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1995 [>25 năm]
Quốc gia của công ty Thụy Điển [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 72%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 72%
3 most recent game 66%
10 most recent game 72%
Over last year (1 game) 84%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
256 52%
142 29%
28 6%
26 5%
11 2%
9 2%
8 2%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập