Trò chơi liên quan đến công ty286

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Paradox Interactive [phổ biến] Paradox Interactive AB [hợp tác]
Tên trước đây Target Games Interactive AB [phổ biến, có hiệu lực đến tháng mười một 1999]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1995 [>27 năm]
Quốc gia của công ty Thụy Điển [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 72%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 72%
3 most recent game 67%
10 most recent game 72%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
275 49%
156 28%
38 7%
36 6%
11 2%
10 2%
9 2%
5 <1%
5 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập