Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển miHoYo
Nhà phát hành miHoYo
Đang phát triển 2023
Phát hành 26 tháng tư 2023
Trang web Twitter Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này
Đăng nhập