Trò chơi liên quan đến công ty154

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Deep Silver [phổ biến]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2002 [>16 năm]
Quốc gia của công ty Đức [trụ sở chính] Vương quốc Anh Áo
Tất cả quốc gia (6) ▾
Cộng hòa Séc Pháp Ý
Trang web Chính thức
Chính thức
Chính thức
Chính thức

Company rating 67%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 67%
3 most recent game 72%
10 most recent game 65%
Over last year (1 game) 66%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
115 35%
42 13%
36 11%
36 11%
34 10%
14 4%
14 4%
13 4%
6 2%
6 2%
4 1%
3 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập