Trò chơi liên quan đến công ty177

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Deep Silver [phổ biến]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2002 [>18 năm]
Quốc gia của công ty Đức [trụ sở chính] Vương quốc Anh Áo
Tất cả quốc gia (6) ▾
Cộng hòa Séc Pháp Ý
Trang web Chính thức
Chính thức
Chính thức
Chính thức

Company rating 68%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 68%
3 most recent game 69%
10 most recent game 69%
Over last year (2 game) 76%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
130 33%
60 15%
46 12%
36 9%
36 9%
14 4%
14 4%
13 3%
11 3%
7 2%
6 2%
6 2%
5 1%
4 1%
4 1%
3 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập