Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Jade Empire: Special Edition
Nhà phát triển BioWare
Nhà phát hành 2K Games Buka Entertainment Microsoft Game Studios
với... ▾
Bản địa hoá Buka Entertainment
Cổng LTI Gray Matter TransGaming Aspyr Media
Phát hành 6 tháng mười 2016 18 tháng tám 2008 26 tháng tư 2007
tất cả phiên bản ▾
2 tháng ba 2007 2 tháng ba 2007 26 tháng hai 2007 30 tháng sáu 2005 22 tháng tư 2005 12 tháng tư 2005
Trang web Trang sản phẩm Steam
Trang sản phẩm

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập