Chưa có bìa

Expansions and additional content for the game

1991 Oh No! More Lemmings Bản mở rộng độc lập

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển DMA Design Ocean Software Tarantula Studios
Nhà phát hành Psygnosis Electronic Arts Victor Krisalis Software
với... ▾
Cổng Visual Sciences Krisalis Software E&E Software
với... ▾
Phát hành 25 tháng ba 2005 20 tháng mười hai 2000 1994
tất cả phiên bản ▾
1994 1994 6 tháng mười hai 1994 Tháng tám 1994 6 tháng tám 1994 1993 1993 1993 1992 1992 1992 1992 1992 1992 Tháng mười một 1992 27 tháng mười một 1992 20 tháng mười một 1992 Tháng tư 1992 17 tháng tư 1992 1991 1991 18 tháng mười hai 1991 17 tháng mười hai 1991 Tháng năm 1991 Tháng ba 1991 14 tháng hai 1991

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Thể loại và bộ mô tả

Logic
Câu đố
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Đăng nhập