Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Red Dead Redemption II [Tiêu đề cách điệu]
Nhà phát triển Rockstar North Rockstar San Diego
Nhà phát hành Rockstar Games
Nhà phân phối SoftClub
Phát hành 19 tháng mười một 2019 5 tháng mười một 2019 30 tháng mười 2018
tất cả phiên bản ▾
26 tháng mười 2018
Trang web Trang sản phẩm
Chính thức
Epic Games Store product page
tất cả trang web (5) ▾

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Lịch sử thời gian Lịch sử hiện đại
Quan điểm Người đầu tiên
Người thứ ba
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập