Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Snapshot Games
Nhà phát hành Prime Matter
Phát hành 9 tháng mười hai 2021 1 tháng mười 2021

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này
Đăng nhập