Một nội dung gói (DLC) mà sửa đổi Sims 4, The. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Ảnh chụp màn hình3

đã lọc
tất cả

Xem thêm

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Sims 4: Свадебные истории, The
Nhà phát triển Maxis
Nhà phát hành Electronic Arts
Phát hành 23 tháng hai 2022

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ
Đăng nhập