Trò chơi liên quan đến công ty88

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
Đang phát triển
2021 Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol
Trò chơi đã phát hành
2017 77% Full Throttle Remastered
2016 64% Day of the Tentacle Remastered
2014 Star Wars: Attack Squadrons
2014 Star Wars: Clone Wars Adventures
2013 Star Wars 1313
2012 Kinect Star Wars
2011 LEGO Star Wars 3: The Clone Wars
2010 66% Star Wars: The Force Unleashed 2
2010 71% Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge
2010 Star Wars: The Force Unleashed - Hoth Mission Pack
2009 LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues
2009 Star Wars: Battlefront - Elite Squadron
2009 Star Wars: The Force Unleashed - Ultimate Sith Edition
2009 Lucidity [I/2009]
2009 49% Star Wars: The Clone Wars - Republic Heroes
2009 Star Wars: The Force Unleashed - Tatooine Mission Pack
2009 75% Secret of Monkey Island: Special Edition, The
2009 Indiana Jones and the Staff of Kings
2008 Star Wars: The Force Unleashed - Jedi Temple Mission Pack
2008 Fracture
2008 67% Star Wars: The Force Unleashed
2008 70% LEGO Indiana Jones: The Original Adventures
2007 74% LEGO Star Wars: The Complete Saga
2007 Star Wars: Battlefront - Renegade Squadron
2007 Thrillville: Off the Rails
2007 Star Wars: Empire at War - Gold Pack
2006 73% Star Wars: Empire at War - Forces of Corruption
2006 LEGO Star Wars 2: The Original Trilogy
2006 69% Star Wars: Empire at War
2005 65% Star Wars: Battlefront 2 [I/2005]
2005 Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith
2005 Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith
2005 72% Star Wars: Republic Commando
2005 Mercenaries: Playground of Destruction
2004 79% Star Wars: Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords
2004 69% Star Wars: Battlefront [I/2004]
2003 Full Throttle: Hell on Wheels
2003 69% Armed & Dangerous
2003 Star Wars: Rogue Squadron 3 - Rebel Strike
2003 80% Star Wars: Jedi Knight - Jedi Academy
2003 80% Star Wars: Jedi Knight - Jedi Academy
2003 87% Star Wars: Knights of the Old Republic
2003 Indiana Jones and the Emperor's Tomb
2002 Star Wars: Galactic Battlegrounds Saga
2002 Star Wars: Galactic Battlegrounds - Clone Campaigns
2002 79% Star Wars: Jedi Knight 2 - Jedi Outcast
2002 Star Wars: Jedi Starfighter
2001 Full Throttle: Payback
2001 Star Wars: Galactic Battlegrounds
2001 Star Wars: Rogue Squadron 2 - Rogue Leader
2001 Star Wars: Rogue Squadron 2 - Rogue Leader
2001 Star Wars: Starfighter
2000 Escape from Monkey Island
2000 Star Wars: Force Commander
1999 73% Star Wars: Episode I - The Phantom Menace
1999 Star Wars: Episode I - Racer
1999 Star Wars: X-Wing Alliance
1998 Star Wars: X-Wing Collector Series
1998 Star Wars: Rogue Squadron
1998 85% Grim Fandango
1998 85% Grim Fandango
1998 85% Grim Fandango
1998 70% Star Wars: Jedi Knight - Mysteries of the Sith
1997 Star Wars: X-Wing vs. TIE Fighter - Balance of Power Campaigns
1997 86% Curse of Monkey Island, The
1997 Star Wars: Masters of Teräs Käsi
1997 79% Star Wars: Jedi Knight - Dark Forces 2
1997 Star Wars: X-Wing vs. TIE Fighter
1997 78% Outlaws
1996 Star Wars: Shadows of the Empire
1995 Star Wars: Rebel Assault 2 - The Hidden Empire
1995 Star Wars: TIE Fighter Collector's CD-ROM
1995 79% Dig, The
1995 88% Full Throttle
1995 74% Star Wars: Dark Forces
1994 Ghoul Patrol
1994 Star Wars: TIE Fighter - Defender of the Empire
1994 Star Wars: X-Wing Collector's CD-ROM
1994 Star Wars: TIE Fighter
1993 87% Day of the Tentacle
1993 Star Wars: Rebel Assault
1993 Star Wars: Rebel Assault
1993 Star Wars: X-Wing - B-Wing
1993 Star Wars: X-Wing - Imperial Pursuit
1993 Zombies Ate My Neighbors
1993 78% Sam & Max Hit the Road
1993 Star Wars: X-Wing
1992 Super Star Wars
1991 Monkey Island 2: LeChuck's Revenge
1990 Secret of Monkey Island, The
1989 Pipe Dream
1987 Maniac Mansion
1986 Habitat
1986 Habitat

Bộ lọc trò chơi của công ty

Nền tảng không liên quan đến công ty này ▾

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Lucasfilm Games [phổ biến]
Tên trước đây LucasArts Entertainment Company, LLC [hợp tác, có hiệu lực đến 10 tháng một 2021] LucasArts Entertainment Company [phổ biến, có hiệu lực đến 10 tháng một 2021] Lucasfilm Games, LLC [hợp tác, có hiệu lực đến 1992] Lucasfilm Games [phổ biến, có hiệu lực đến 1992]
Trạng thái Hoạt động kể từ tháng năm 1982 [>39 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Twitter Chính thức

Company rating 74%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 74%
3 most recent game 69%
10 most recent game 69%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
69 26%
28 11%
19 7%
15 6%
15 6%
15 6%
12 5%
12 5%
11 4%
9 3%
8 3%
5 2%
5 2%
4 2%
4 2%
4 2%
3 1%
3 1%
3 1%
3 1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập