Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm 星際大戰:舊共和武士 Star Wars: Caballeros de la Antigua República
Nhà phát triển BioWare
Nhà phát hành LucasArts Entertainment Company Activision Aspyr Media
Nhà phân phối NBG Multimedia Application Systems Heidelberg Software
Cổng Aspyr Media
Phát hành 11 tháng mười một 2021 16 tháng hai 2015 22 tháng mười hai 2014
tất cả phiên bản ▾
30 tháng năm 2013 15 tháng năm 2012 5 tháng chín 2009 2 tháng mười một 2004 Tháng chín 2004 Tháng mười hai 2003 5 tháng mười hai 2003 4 tháng mười hai 2003 18 tháng mười một 2003 12 tháng chín 2003 15 tháng bảy 2003
Trang web Trang sản phẩm Steam
Trang sản phẩm Google Play

83% 17
Đăng nhập