Trò chơi liên quan đến công ty746

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại SoftClub [phổ biến] СофтКлаб [phổ biến]
Tên trước đây 1C-SoftClub [phổ biến, có hiệu lực đến 22 tháng tám 2014] 1С-СофтКлаб [phổ biến, có hiệu lực đến 22 tháng tám 2014] SoftClub [phổ biến, có hiệu lực đến 24 tháng hai 2009] СофтКлаб [phổ biến, có hiệu lực đến 24 tháng hai 2009]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1994 [>27 năm]
Quốc gia của công ty Nga [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Nhóm VK chính thức
Trang Facebook chính thức
Twitter Chính thức

Company rating 70%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 70%
3 most recent game 73%
10 most recent game 73%
Over last year (1 game) 83%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
457 35%
244 19%
160 12%
160 12%
154 12%
30 2%
26 2%
25 2%
19 1%
17 1%
7 <1%
6 <1%
5 <1%
3 <1%
1 <1%
Đăng nhập