Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Ведьмак 3: Дикая охота Wiedźmin 3: Dziki Gon ウィッチャー3 ワイルドハント
Nhà phát triển CD Projekt RED
Nhà phát hành CD Projekt RED Spike Chunsoft
Nhà phân phối Bandai Namco Entertainment Europe Warner Bros. Interactive Entertainment SoftClub
Bản địa hoá The Most Games
Phát hành 21 tháng năm 2015 19 tháng năm 2015 19 tháng năm 2015
tất cả phiên bản ▾
19 tháng năm 2015 18 tháng năm 2015
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm
Trang sản phẩm GOG
tất cả trang web (5) ▾

89% 79 93% 16
Đăng nhập