Trò chơi liên quan đến công ty81

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
Đang phát triển
2023 Hyenas
2022 Total War: Elysium
Trò chơi đã phát hành
2022 Total War: Warhammer 3
2021 Total War Saga: Troy - Rhesus & Memnon, The
2021 Total War: Rome Remastered
2021 Total War: Three Kingdoms - Fates Divided
2020 Total War: Three Kingdoms - The Furious Wild
2020 Total War: Warhammer 2 - The Warden & The Paunch
2020 Total War: Three Kingdoms - A World Betrayed
2020 Total War: Three Kingdoms - Mandate of Heaven
2019 Total War: Warhammer 2 - The Shadow & The Blade
2019 Total War: Warhammer 2 - The Hunter and the Beast
2019 Total War: Three Kingdoms - Eight Princes
2019 77% Total War: Three Kingdoms
2019 Total War: Three Kingdoms - Yellow Turban Rebellion
2018 Total War: Warhammer 2 - Curse of the Vampire Coast
2018 Total War Saga: Thrones of Britannia - Blood, Sweat and Spears, A
2018 Total War: Rome 2 - Rise of the Republic
2018 Total War: Warhammer 2 - The Queen & The Crone
2018 Total War Saga: Thrones of Britannia, A
2018 Total War: Rome 2 - Desert Kingdoms
2018 Total War: Arena
2018 Total War: Warhammer 2 - Rise of the Tomb Kings
2017 Total War: Rome 2 - Empire Divided
2017 Total War: Warhammer 2 - Blood for the Blood God 2
2017 76% Total War: Warhammer 2
2017 Halo Wars 2: Awakening the Nightmare
2017 Total War: Warhammer - Norsca
2017 Halo Wars 2
2016 Total War: Warhammer - Realm of the Wood Elves
2016 Total War: Warhammer - The King and The Warlord
2016 Total War: Warhammer - The Grim and the Grave
2016 Total War: Warhammer - Call of the Beastmen
2016 Total War: Warhammer - Blood for the Blood God
2016 72% Total War: Warhammer
2016 Total War: Warhammer - Chaos Warriors
2016 Total War Battles: Kingdom
2016 Total War: Attila - Slavic Nations Culture Pack
2015 Total War: Attila - Age of Charlemagne Campaign Pack
2015 Total War: Attila - Empires of Sand Culture Pack
2015 Total War: Attila - The Last Roman Campaign Pack
2015 Total War: Attila - Blood and Burning
2015 Total War: Attila - Celts Culture Pack
2015 Total War: Attila - Longbeards Culture Pack
2015 Alien: Isolation - The Trigger
2015 66% Total War: Attila
2015 Total War: Attila - Viking Forefathers Culture Pack
2015 Alien: Isolation - Lost Contact
2015 Alien: Isolation - Safe Haven
2014 Total War: Rome 2 - Wrath of Sparta
2014 Alien: Isolation - Trauma
2014 Total War: Rome 2 - Black Sea Colonies Culture Pack
2014 Alien: Isolation - Corporate Lockdown
2014 78% Alien: Isolation
2014 Total War: Rome 2 - Daughters of Mars
2014 Total War: Rome 2 - Pirates and Raiders
2014 60% Total War: Rome 2 - Hannibal at the Gates
2013 Total War: Rome 2 - Caesar in Gaul
2013 68% Total War: Rome 2
2013 Napoleon: Total War - Gold Edition
2012 Total War Battles: Shogun
2012 81% Total War: Shogun 2 - Fall of the Samurai
2011 71% Total War: Shogun 2 - Rise of the Samurai
2011 80% Total War: Shogun 2
2010 Napoleon: Total War - The Peninsular Campaign
2010 76% Napoleon: Total War
2009 Empire: Total War - The Warpath Campaign
2009 79% Empire: Total War
2008 60% Viking: Battle for Asgard
2007 86% Medieval 2: Total War - Kingdoms
2006 85% Medieval 2: Total War
2006 63% Rome: Total War - Alexander
2005 Spartan: Total Warrior
2005 82% Rome: Total War - Barbarian Invasion
2004 86% Rome: Total War
2003 84% Medieval: Total War - Viking Invasion
2002 85% Medieval: Total War
2001 Shogun: Total War - The Mongol Invasion
2000 79% Shogun: Total War
1998 AFL '99
1993 FIFA International Soccer [I/1993]

Bộ lọc trò chơi của công ty

Nền tảng không liên quan đến công ty này ▾

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Creative Assembly [phổ biến] The Creative Assembly Ltd [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 18 tháng tám 1987 [>35 năm]
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính] Úc
Trang web Chính thức

Company rating 76%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 76%
3 most recent game 75%
10 most recent game 73%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
79 45%
43 24%
9 5%
9 5%
8 5%
7 4%
7 4%
7 4%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập