Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm バイオハザード4 Resident Evil 4 Ultimate HD Edition Resident Evil 4 HD Resident Evil 4: Wii Edition Resident Evil 4: Mobile Edition Resident Evil 4: iPad Edition
Nhà phát triển Capcom Production Studio 4
Nhà phát hành Ubisoft Entertainment Noviy Disk Capcom
với... ▾
Nhà phân phối 1C-SoftClub
Bản địa hoá Noviy Disk
Cổng SourceNext
Phát hành 21 tháng năm 2020 30 tháng tám 2016 6 tháng sáu 2014
tất cả phiên bản ▾
28 tháng hai 2014 21 tháng chín 2011 20 tháng chín 2011 20 tháng chín 2011 8 tháng chín 2011 5 tháng tư 2010 12 tháng bảy 2009 5 tháng bảy 2007 29 tháng sáu 2007 19 tháng sáu 2007 7 tháng sáu 2007 31 tháng năm 2007 15 tháng năm 2007 2 tháng ba 2007 1 tháng ba 2007 22 tháng hai 2007 1 tháng mười hai 2005 11 tháng mười một 2005 4 tháng mười một 2005 25 tháng mười 2005 18 tháng ba 2005 27 tháng một 2005 11 tháng một 2005
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam

78% 23
Đăng nhập