Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm 零 〜濡鴉ノ巫女〜 Project Zero: Maiden of Black Water
Nhà phát triển Koei Tecmo Games Nintendo Software Planning & Development
Nhà phát hành Nintendo Nintendo of America Nintendo of Europe
với... ▾
Phát hành 28 tháng mười 2021 28 tháng mười 2021 28 tháng mười 2021
tất cả phiên bản ▾
30 tháng mười 2015 22 tháng mười 2015 27 tháng chín 2014
Trang web Trang sản phẩm
Chính thức
Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ
Đăng nhập