Chưa có bìa
Một nội dung gói (DLC) mà sửa đổi Sid Meier's Civilization 6. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Sid Meier's Civilization VI: Maya & Gran Colombia Pack [Tiêu đề cách điệu]
Nhà phát triển Firaxis Games
Nhà phát hành 2K Games
Cổng Aspyr Media
Đang phát triển 2021
Phát hành 29 tháng năm 2020 21 tháng năm 2020
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ
Đăng nhập